Algemene gebruiksvoorwaarden website

Versie: 24.11.21

Deze website wordt beheerd door AVEVE BV, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84 – 3012 Leuven (België) met ondernemingsnummer 0403.552.464 (hierna genoemd ‘AVEVE’). De gebruiksvoorwaarden van deze website kan u hieronder in detail vinden. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

De inhoud van de website

AVEVE stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, AVEVE kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staat we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn AVEVE en de bedrijven die aan haar verbonden zijn en diens directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

AVEVE is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onder andere:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten;

  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;

  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;

  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt;

  • Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan AVEVE of aan de bedrijven die aan AVEVE verbonden zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van AVEVEk. U mag, na de verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © AVEVE BV. Alle

rechten voorbehouden’. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@arvesta.eu.

Externe links
Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

Vragen en klachten
AVEVE wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Hebt u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via ons contactformulier.

Ter aanvulling
We hebben het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Voor eventuele geschillen in verband met deze website zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

AVEVE BV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven (België)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven