Product shot_micro granulaten

Micro-granulaten

Minder meststoffen voor eenzelfde resultaat!

Neem contact met ons op verkoop@scoriethom.be
of bel ons
kantoor Geel: 014 28 27 30
kantoor Aalter: 09 374 64 31

Micro-granulaten

Minder meststoffen voor eenzelfde resultaat!

Micro-granulaten zijn fijne starter-meststoffen die tijdens het zaaien in de buurt van het zaad worden aangebracht. Hierdoor voorzien ze in een optimale nutriëntenbeschikbaarheid voor het jonge gewas. Door de fijne, uniforme korrelstructuur en de specifieke samenstelling van de meststoffen wordt de benutting van deze nutriënten geoptimaliseerd. Hierdoor is het mogelijk om minder meststoffen te gebruiken voor eenzelfde resultaat!

Maïsstarters in micro-granulaat

  • HUMISEED is een NP-microgranulaat verrijkt met humusextracten. Net zoals bij de Humi-maisstart zorgt dit voor een betere bodemstructuur en waterhuishouding én een verhoogde fosfaatbeschikbaarheid vanuit de bodem. Groot voordeel bij microgranulaten is dat de stikstof en fosfaten dichter bij het zaad kunnen aangelegd worden, zodat het sneller beschikbaar is vanaf de kieming. Vooral bij een koude bodem en lagere temperaturen geeft dit een voorsprong tov traditionele rijenbemesting (5cm naast en onder het zaad).

  • HUMISEED P0 is NK-microgranulaat zonder fosfor. Deze starter is vooral geschikt voor toepassing op percelen waar het gebruik van fosfor-kunstmeststoffen niet toegelaten is. De extra hoge concentratie aan humuszuren zal sterk gebonden fosfor uit de bodem vrijzetten zodat deze nutriënten toch beschikbaar worden voor het gewas.

  • Booster Start is NK microgranulaat verrijkt met mycorrhizae en bacteriën. De mycorrhizae leven in symbiose met de plant en zullen het bewortelingsoppervlak significant vergroten, zodat de aanwezige fosfor in de bodem gemakkelijker beschikbaar wordt voor het gewas. De bacteriën zullen verder de bodemfosfaten oplossen, zodat het beter opneembaar is voor de plant. De bacteriën zorgen bovendien voor een mineralisatie van het organisch materiaal.

Neem contact met ons op verkoop@scoriethom.be
of bel ons
kantoor Geel: 014 28 27 30
kantoor Aalter: 09 374 64 31

AVEVE BV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven (België)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven