Bekalking

Bekalking vormt de basis voor een goede opneembaarheid van nutriënten en een betere bodemstructuur. Ons gamma bevat zowel vochtige als droge poederkalken, gekorrelde kalken en kalken met of zonder magnesium.

Micro-organismen

Micro-organismen kunnen op uiteenlopende manieren de ontwikkeling van de plant ondersteunen. Vaak verhogen ze de benuttingsefficiëntie van beschikbare nutriënten waardoor ze een steeds belangrijkere rol spelen in duurzame bemesting.

K-leaf

K-leaf is rijk aan kalium en zwavel.

Micro-granulaten

Minder meststoffen voor eenzelfde resultaat!

Magneto Mn

Magneto Mn voorziet het gewas van de elementen magnesium en mangaan.

Perlka

De kalkstikstof die zoveel meer biedt!

Sulfan

Voorkom zwaveltekorten!

Humuszuren

Het gebruik van humuszuren verbetert de structuur en waterhuishouding van bodems en beïnvloedt de opneembaarheid van bepaalde nutriënten. Op deze manier hebben humuszuren een indirect positief effect op de wortelontwikkeling en nutriëntenopname van een gewas. 

Weidesulfan

Betere gezondheid voor gewas en dier!

Sulfazote

Geef stikstof-vervluchtiging geen kans!

Scoriethom BV
Twee-molenstraat 15
2440 Geel (Belgium)
VAT BE 0403.055.982
RPR Antwerpen